main-img
O NAS
Regionalno ustanovo Center za razvoj financ (CEF) je Vlada Republike Slovenije ustanovila leta 2001 v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo na pobudo slovenskega Ministrstva za finance in v tesnem sodelovanju z ministrstvi za finance iz držav nekdanje Jugoslavije ter Albanije.

Preko izobraževanja in regionalnega sodelovanja je CEF spodbujal krepiti zmogljivosti posameznikov ter institucij na področju upravljanja javnih financ in centralnega bančništva 12 državam upravičenkam v jugovzhodni Evropi: Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Hrvaški, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Romuniji, Srbiji, Sloveniji in Turčiji.

CEF se je 1. januarja 2015 preoblikoval v mednarodno organizacijo. CEF še naprej zagotavlja programe usposabljanja in regionalnega sodelovanja na področju javnih financ in centralnega bančništva v jugovzhodni Evropi, razen programa izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja v Sloveniji.

Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja v Sloveniji še naprej izvaja Regionalna ustanova Center za razvoj financ.